Värdeutveckling


Värdeutveckling1

Fondandelsvärde

Datum Andelsklass A Andelsklass B Andelsklass C
2017-06-30 149.57 141.64 137.00

Historisk avkastning1

Period Pandium Global MSCI World2
Senaste månaden -1.77% -2.57%
Senaste 12 månaderna +16.63% +17.81%
Sedan årsskiftet +0.95% +2.47%
Per år sedan start +13.02% +14.14%
Sedan fondens start +50.99% +56.08%
Senast 5 åren n/a n/a

1) Historisk avkastning och värdeutveckling avser andelsklass A
2) MSCI World Standard Developed Markets, Total Return Net. Indexavkastningen har mätts i lokal valuta t.o.m. den 3 juni 2014 och därefter i SEK.

Meny