Frågor & svar


Fonden

Vem riktar sig fonden till?
Fonden riktar sig främst till erfarna investerare som delar Pandiums målbild och långsiktiga investeringshorisont. Det kommer att finnas perioder då det är turbulent på aktiemarknaden. Vid de tillfällena är det av största vikt att fondens investerare känner sig trygga med fondens strategi och långsiktighet.

Hur lång investeringshorisont bör man ha?
På kort sikt kan vad som helst hända på aktiemarknaden men på lång sikt är det fundamentala värden som avgör hur bra eller dåligt en aktie utvecklas. Därför anser vi på Pandium att man aldrig ska investera i aktier eller fonder om man inte planerar och kan ha innehavet i minst fem år. Annars finns det en risk att man tvingas realisera en investering vid fel tillfälle.

Nya kunder och köpa fond

Hur blir jag kund?
Du investerar direkt hos Pandium eller via någon av våra distributörer. Investera direkt gör du genom att skicka in en anmälningsblankett och föra över det önskade beloppet till Pandium. Det finns detaljerade instruktionerna på sidan Köpa & sälja. Du kan även investera i Pandium Global via Nordnet, Nordea eller Handelsbanken.

När kan jag investera i fonden?
Det beror på vilken andelsklass du vill investera i. Du kan hitta nästa teckningsdatum för respektive andelsklass under på sidan Köpa & sälja.

Får jag någon bekräftelse på att jag har köpt eller sålt andelar?
Ja, i samband med köp och försäljning får du en bekräftelse via email till den adress du har uppgett i tecknings- eller inlösenanmälan.

Kan jag ha fonden i en kapitalförsäkring eller ISK?
Ja. Om du investerar via någon av våra distributörer som Nordnet, Nordea eller Handelsbanken går det bra.

Andelsklasser

Varför har Pandium Global flera olika andelsklasser?
Olika kunder har olika behov. På Pandium betraktar vi andelsklass A som huvudalternativet. Vi anser att den är mest fördelaktig för andelsägarna. Dock finns det kunder som anser det vara viktigt att få ta ut sitt kapital oftare än en gång per år, vilket man får göra i andelsklass B. Andelsklass C är främst avsedd för dem som vill göra sin investering via en bank eller mäklare för att t.ex. lägga investeringen i en kapitalförsäkring eller ISK.

Vilken andelsklass ska jag välja?
Se på sidan Andelsklasser för en översikt över skillnaderna mellan andelsklasserna. Där finns också en kostnadsjämförelse. I dagsläget är Andelsklass A absolut vanligast och det är även den andelsklass vi på Pandium rekommenderar. Det är dock viktigt att du läser Informationsbroschyr och väljer den andelsklass som passar dina omständigheter bäst.

Varför har ni en uttagsavgift i andelsklass A?
Främsta anledningen till uttagsavgiften är att fondens investerare ska ha den långsiktighet som vår värdebaserade investeringsstrategi kräver. Om man inte kan investera med än längre horisont än minst tre år är Pandium Global inte en lämplig investering.

En annan anledningen är att andelsklass A inte har några fasta avgifter utan endast en prestationsbaserad om vi slår vårt jämförelseindex. Vi behöver därför försäkra oss att vi får tillräckligt med tid på oss för att lyckas slå index. Vår värdebaserade strategi kommer inte att slå index varje år, men förhoppningsvis över längre tidsperioder.

Det är viktigt att veta att eventuella uttagsavgifter tillfaller fonden (dvs de återstående andelsägarna) och inte förvaltaren. Skulle en andelsägare få tillbaka sin investering av en annan anledning än ett uttag (t.ex. om fonden avslutas) utgår ingen uttagsavgift.

Sälja fondandelar

Hur gör jag för att sälja andelar?
Du behöver bara skicka in en ifylld inlösenblankett till oss. Den finns under avsnittet Köpa & sälja.

När kan jag sälja mina andelar?
Det beror på vilken andelsklass du har investerat i. Du kan hitta nästa inlösendatum under avsnittet Köpa & sälja.

Fondvärden, värdebesked och innehav

Hur och när får jag mitt värdebesked för mitt fondinnehav?
Ett värde per fondandel publiceras på Pandiums hemsida i samband med varje månadsskifte. Se avsnittet Värdeutveckling. En gång per kvartal skickas det ett kvartalsbesked via email till den adress du har uppgivits i teckningsanmälan.

Hur kan jag få reda på mitt aktuella fondinnehav och värde?
De senaste fondkurserna finner du på Pandiums hemsida under Värdeutveckling. Antalet andelar du äger finns i senaste kvartalsbeskedet eller teckningsbekräftelsen. Om du inte kan hitta det så kontakta oss.

Meny