Fonddokument

Här har vi samlat viktig information kring Pandium. Vi rekommenderar att du läser igenom faktabladet eller informationsbroschyren före en eventuell investering.


Informationsbroschyr och faktablad

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt ett faktablad. Informationsbroschyren innehåller bl.a. fondbestämmelserna.

Informationsbroschyr
Basfakta

Information om kapitaltäckning

Kapitaltäckning 2017-03-31

Internt regelverk

Det interna regelverket styr verksamheten i fondbolaget och fastställs av styrelsen. Följande riktlinjer anses ha särskild betydelse för andelsägarna.

Riktlinjer för bästa orderutförande
Riktlinjer för ersättningspolicy
Riktlinjer för hantering av etiska frågor
Riktlinjer för regelefterlevnad
Riktlinjer för internrevision
Riktlinjer för klagomålshantering

Meny