Välkommen!

Pandium Capital förvaltar globalfonden Pandium Global. Vi är en oberoende och aktiv förvaltare. Vårt mål är att med ett rimligt risktagande överträffa vårt jämförelseindex över längre tidsperioder. Vår verksamhet bygger på följande sex grundprinciper.


Sund investeringsstrategi

Den viktigaste grundpelaren är investeringsstrategin. Vi tillämpar en värdebaserad förvaltning. Det betyder att vi letar efter undervärderade bolag med hjälp av fundamental analys.

Minimera intressekonflikter

De flesta fonder tar ut en avgift oavsett hur bra förvaltningen går. Vi tycker inte att det rimligt och har därför skapat en avgiftsstruktur utan fasta avgifter. Vi tar bara betalt om fondens avkastning överträffar index. Vi på Pandium är tillsammans fondens största investerare.

Långsiktighet

Vår strategi kräver långsiktighet. På kort sikt är marknaden svår att förutsäga men på lång sikt är det fundamentala värden som avgör en akties utveckling. Detta innebär att vi aldrig kommer att låta kortsiktiga faktorer gå före långsiktiga när vi utvärderar investeringar. Ibland är det nödvändigt att underprestera på kort sikt för att kunna överprestera på längre sikt.

Riskminimering

En sund riskhantering är avgörande för framgångsrikt investerande och riskanalys genomsyrar alla steg i vår investeringsprocess. Vårt mål är att minimera risken för en permanent kapitalförlust i varje enskilt fall.

Flexibilitet

Det kan låta självklart, men en viktig del av en sund investeringsverksamhet är att kunna investera där förutsättningarna är goda och inte tvingas investera där de är dåliga. Vårt mandat ger oss flexibilitet att investera där förutsättningarna är bäst.

Självständighet

Det går inte att investera som alla andra och tro att avkastningen kommer att bli bättre än index. Det säger sig självt att om du agerar som marknaden kommer du att få marknadsavkastning. På Pandium lägger vi därför stort fokus på att gå vår egen väg och leta efter opopulära, missförstådda eller förbisedda bolag. Det är bland dem man hittar de bästa investeringarna.

Meny